ASK – A.S. Kisil

Firmy i menedżerów wspieram od r. 2000 jako doświadczony trener biznesu i praktyk zarządzania. Pomagam osiągnąć wymierne efekty: zwiększyć sprzedaż, uzdrowić finanse, polepszyć atmosferę w firmie, bardziej zaangażować i zmotywować pracowników. Zarządzanie w firmie organizuję tak, by zabierało jak najmniej czasu i stresu, a dawało dużo satysfakcji. Wspierając się szkoleniami, analizami oraz coachingiem proponuję silną i skuteczną usługę doradczą. Problemy rozwiązuję gruntownie i od podstaw.

Zapraszam do wartościowej współpracy, a jednocześnie…wstępnie informuję, że co wartościowe musi mieć swoją cenę!

Poza doradztwem i szkoleniami zajmuję się także:
- tłumaczeniami (pol.-niem., niem.-pol.)
- publicystyką (artykuły, blogi, książki)

Kontakt: ask-ak@ask-ak.com, +48 501 34 15 39

Moje specjalności doradczo-szkoleniowe:
- zarządzanie strategiczne
- zarządzanie a przywództwo
- zarządzanie jako 10 stałych zadań menedżera
- zarządzanie osobistym rozwojem
- zarządzanie przez asertywność, win-win i triady H.
- zarządzanie przez pytanie – kultura „ask”
- zarządzanie prezentacją
- zarządzanie czasem
- zarządzanie zmianą
- zarządzanie przez delegowanie
- zarządzanie przez cele
- zarządzanie budżetami
- zarządzanie cenami i polityka cen
- zarządzanie kosztami
- zarządzanie procesem ofertowania
- zarządzanie procesem negocjacji
- zarządzanie emocjami i konfliktami
- zarządzanie obsługą klienta
- zarządzanie kompetencjami
- zarządzanie małą i średnią firmą
- zarządzanie płynnością
- zarządzanie projektami
- zarządzanie dyskusją i rozmową
- zarządzanie przez odpowiedzialność
- zarządzenie relacjami z klientami
- zarządzanie rozwojem pracowników
- zarządzanie sprzedażą
- zarządzanie strukturą
- zarządzanie zespołem
- zarządzanie zespołem sprzedawców

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.