Czy małym firmom potrzebna jest strategia?

Pracując od kilkunastu lat z małymi i średnimi firmami, mam rozterki co do potrzby kreowania misji, wizji i strategii w małych firmach. Dziś, przy tak szybkim rozwoju  i zmiennym rynku, atutem małych firm jest elastyczność, bliskość i możliwość szybkiego dostosowania…