Czy małym firmom potrzebna jest strategia?

Pracując od kilkunastu lat z małymi i średnimi firmami, mam rozterki co do potrzby kreowania misji, wizji i strategii w małych firmach. Dziś, przy tak szybkim rozwoju  i zmiennym rynku, atutem małych firm jest elastyczność, bliskość i możliwość szybkiego dostosowania…

DNA przywództwa i zarządzania

Gdy X lat temu zacząłem pracę w jednej z wielkich amerykańskich korporacji, nie byłem świadom tego, jakie mega-strategie personalne są stosowane przez centrale globalnych firm w ich zamorskich filiach. Gdy korporacja wchodziła na rynek danego kraju, potrzebny był jej ktoś,…