Czy jest alterntywa...?

Czy jest alterntywa…?

Zapraszam do wysłuchania wykładu i dyskusji nt.

„Czy jest alternatywa dla kapitalizmu?”

z dnia 20 marca 2018 roku (proszę kliknąć powyższy link)

Teza jest taka, że:

- jest alternatywa dla dzisiejszego kapitalizmu!

- trzeba wyzwolić pracę spod buta pieniądza!

- praca musi być zrównana w prawach z kapitałem!

- rozwiązanie to humanistyczny, solidarny neo-kapitalizm zgodny z nauką społeczną Kościoła!

 

Zapraszam – Wasz A.S.K.