Mocne życzenia Wielkanocne...

Mocne życzenia Wielkanocne…

W Święta Wielkiej Nocy A.D. 2019 życzę wszystkim przyjaciołom, znajomym i Polakom:

Odrodzenia wewnętrznego, duchowego, moralnego !!!

Wiary, nadziei, miłości !!!

Aby wartości chrześcijańskie umacniały się wśród Polaków !!!

Dużo dobrej mocy po jasnej stronie !!!

Zdrowia, radości wewnętrznej, zrozumienia, cierpliwości i wybaczenia!

Niechaj te Święta będą oczyszczeniem, ozdrowieniem i nabraniem sił wewnętrznych!

Nie lękajcie się, słuchajcie Boga, kompasu moralnego i sumienia!

Alleluja !!!