Przesłanie Profesora W.Kieżuna z dnia 6 listopada 2017

Przesłanie Profesora W.Kieżuna z dnia 6 listopada 2017

„Jestem zdania, że tak zwana partiokracja, czyli interes, priorytetowy interes partyjny jest koncepcją niezgodną z ideą demokracji. Demokracja to nie jest interes jednej czy drugiej partii, to jest interes całego społeczeństwa. I podział społeczeństwa na zwalczające się ze sobą partie jest, moim zdaniem, bardzo niebezpieczny dla rozwoju państwa, dla rozwoju naszego społeczeństwa.  Trzeba pamiętać, że my stanowimy pewną jedność, jedność kultury, kultury polskiej w naszym przypadku, i powinniśmy tę jedność zachować, oczywiście dyskutując rozmaite praktyczne rozwiązania. Ale zawsze w sposób demokratyczny, a nie w formie ostrego zwalczania się, czasami wręcz okrutnego zwalczania się poszczególnych grup społeczeństwa związanych z partiami.

A więc priorytet:  interes ogólny, a więc demokracja, demokracja całego narodu, całego państwa, a nie rozbicie społeczeństwa, państwa na zwalczające się ze sobą partie. A więc generalna idea: nie partiokracja, a autentyczna demokracja.”

(Spisane z nagrania video dokonanego w dniu 6.listopada 2017)

Nagranie video z powyższą wypowiedzią: kliknij tutaj